İLK ALIŞVERİŞİNE ÖZEL %15 İNDİRİM KUPONU: NET15 TÜRKİYE'NİN HER YERİNE ÖZEL AHŞAP KUTU İLE GÜVENLİ KARGO İLK ALIŞVERİŞİNE ÖZEL %15 İNDİRİM KUPONU: NET15 TÜRKİYE'NİN HER YERİNE ÖZEL AHŞAP KUTU İLE GÜVENLİ KARGO İLK ALIŞVERİŞİNE ÖZEL %15 İNDİRİM KUPONU: NET15 TÜRKİYE'NİN HER YERİNE ÖZEL AHŞAP KUTU İLE GÜVENLİ KARGO İLK ALIŞVERİŞİNE ÖZEL %15 İNDİRİM KUPONU: NET15 TÜRKİYE'NİN HER YERİNE ÖZEL AHŞAP KUTU İLE GÜVENLİ KARGO

Sanat Akımları (Dönemleri) Arasında Bir Yolculuk: İçsel Dönüşüm ve Yaratıcılığın Evrimi

Tarih: 19.10.2023 12:06
Sanat Akımları (Dönemleri) Arasında Bir Yolculuk: İçsel Dönüşüm ve Yaratıcılığın Evrimi
Sanat, insanlığın tarih boyunca dünyayı anlama, ifade etme ve yeniden yaratma çabasının bir yansımasıdır. Tarih boyunca farklı kültürler, coğrafyalar ve zaman dilimlerinde, sanat akımları ve dönemleri, insanın içsel dünyasını ve dış dünyayı algılamasını şekillendirmiştir.

Sanat Akımları (Dönemleri) Arasında Bir Yolculuk: İçsel Dönüşüm ve Yaratıcılığın Evrimi


Sanat, insanlığın tarih boyunca dünyayı anlama, ifade etme ve yeniden yaratma çabasının bir yansımasıdır. Tarih boyunca farklı kültürler, coğrafyalar ve zaman dilimlerinde, sanat akımları ve dönemleri, insanın içsel dünyasını ve dış dünyayı algılamasını şekillendirmiştir.
 

Antik Sanat (MÖ 800)

Antik sanat coğrafi olarak kategorize edilir çünkü farklı kültürler birbirlerinden kopuk kalmıştır ve bu da her kültürün sanatının genellikle farklı bir görünüme ve amaca sahip olmasına yol açmıştır. Bu dönem genellikle MÖ 800 civarında Yunanistan'ın yükselişinden önceki her şeyi içerir. Ancak, bazı daha tenha bölgelerde daha geç dönem sanatını da içerir. Mezopotamya, Kelt, Mısır, Afrika, Asya ve Kolomb Öncesi (Amerika'dan) Sanat bu sanat dönemine dahildir.
1. Mezopotamya
Mezopotamya, tarihteki ilk büyük uygarlıklardan biri olan Sümerlerin ve ardından Babil ve Asur İmparatorluklarının doğduğu topraklardır. Bu dönemde Mezopotamya, kil tabletler üzerine yazılan yazılar, kabartmalar ve mühür baskıları ile önemli bir sanat geleneği oluşturdu. Sümer sanatı, tanrılar ve kraliyet hayatı gibi temaları işlerken, Asur sanatı savaş ve zaferi vurgulayan tasvirlerle öne çıkıyor.


 
2. Mısır
Mısır, Nil Nehri'nin verimli toprakları etrafında şekillenen bir medeniyetti. Mısır sanatı, ölülerin yaşam sonrası dünyasına hazırlık yapmak üzere yapılan büyük piramitler, tapınaklar ve mezar resimleriyle ünlüdür. Mısır sanatında insan figürleri genellikle önemli kişileri ve tanrıları temsil ederken, hiyerogliflerle yazılmış metinler de yaygın bir sanat formunu oluştururdu.


 
3. Afrika
Afrika'nın antik sanatı oldukça çeşitlidir çünkü kıta, farklı kabileler ve uygarlıklar arasında birçok farklı sanat tarzı benimsenmişti. Örneğin, Batı Afrika'da Benin Bronzları, zengin bir anlam ve sanatsal ayrıntıyla dikkat çekerken, Mısır dışında Sahra Altı Afrika'da yapılan taş heykeller ve taş oymalar önemli sanat eserleriydi.
Benin Bronz Kabartma Plaketi         

            Nok heykeli, Nijerya, MÖ 500
 
4. Asya
Asya'da antik dönemde önemli uygarlıklar bulunur. Örneğin, Hint sanatı, Budizm ve Hinduizm'in etkisi altında gelişmiş ve tapınaklar, mağaralar ve taş heykellerle ünlüdür. Çin sanatı, porselen, seramik, kâğıt yapımı gibi tekniklerde ustalığını gösterirken, dönemin önde gelen filozofları ve düşünürleri de resmedilmiştir.

5. 
Kolomb Öncesi Dönem
Kolomb öncesi Amerika'da, Maya, Aztek ve İnka gibi büyük uygarlıklar sanat alanında önemli başarılar elde etmiştir. Maya sanatı, piramitler, tapınaklar ve heykellerle süslü şehirleriyle bilinirken, Aztekler, altın ve gümüş işçiliğinde ustalaşmıştı. İnka sanatı ise taş oymacılığı ve tekstil sanatında yüksek bir seviyeye ulaşmıştır. Bu uygarlıklar, doğaya, tanrılara ve günlük yaşama dair zengin sembollerle dolu sanat eserleri üretmişlerdir.

Devasa baş, MÖ 900-400
 

Sanat Dönemleri (MÖ 800- MS 1900)

1. Yunan/Roma
Klasik Yunan ve Roma Dönemi (MÖ 800- MS 400),insanın mükemmeliyet arayışını yansıtan bir sanatın zirvesiydi. Bu dönemin sanatı, güzellik, erdem ve uyumun idealize edilmesine odaklanarak dikkat çeken bir dönemdir. Tanrıları, kahramanları ve insan formunu işleyen eserler, estetik değerlerin ve simetrinin vurgulanmasıyla bilinir. Yunan ve Roma sanatında resimler, mozaikler, vazolar, heykeller ve mimari yapılar bu dönemin sanatsal ifadelerinde önemli yer tutar. Sanatçılar, insan bedeninin anatomik detaylarını ustalıkla tasvir ederek gerçekçilik ve idealizmi bir araya getirirlerdi. Bu dönemin sanat eserleri, zamanın ruhunu ve o döneme özgü düşünce sistemini günümüze taşıyan eşsiz şaheserlerdir.
 
2. Orta Çağ
Orta Çağ Dönemi (MS 400- 1350),insanlığın tarihinde çeşitli kültürel ve dini ifadelerin sanat yoluyla şekillendiği önemli bir dönemi temsil eder. Bu süre zarfında, tablolar, mozaikler, mimari yapılar, duvar halıları ve tezhipli el yazmaları gibi sanat formları yoğun bir şekilde kullanılmıştır.

Dönemin sanatı genellikle dini ve mitolojik temalar etrafında örgütlenmiştir çünkü Katolik Kilisesi'nin gücünün merkezi olduğu bir dönemde, dini eserler büyük önem taşırdı. Orta çağ sanatı, farklı evrelerde şekillenmiştir. Erken Hristiyanlık döneminde, Roma medyası ve tarzı Hristiyan sembollerine uyarlanarak yeni anlamlar kullanıldı.

Göç döneminde Germen kabilelerinin getirdiği dekoratif tarzlar belirgindi. Bizans döneminde, düz ve duygusuz bir tarzla mitolojik ve dini temalar işlendi. Hiberno-Sakson Sanat, Britanya Adaları'ndan gelen Kelt Orta çağ sanatını temsil ederken, Romanesk dönemde İncil hikayelerini anlatan stilize dini eserler öne çıktı.
Gotik dönem ise yüksek kemerler, renkli vitraylar ve ince detaylarla bilinen bir mimari tarza sahipti. Bu dönemde ortaya çıkan sanat eserleri, o dönemin kültürel ve dini atmosferini yansıtan değerli izler taşır.

Kells Kitabı (Hiberno-Sakson)
Leydi ve Tekboynuzlu At (Gotik)
 
 
3. Rönesans
Rönesans Dönemi (1350- 1600),sanat tarihinde önemli bir dönem olarak kabul edilir. Bu dönemde sanat, doğanın gerçekçi bir şekilde tasvir edilmesine odaklanmıştır.

Erken Rönesans, geniş bir konu yelpazesini kapsayan resimlerle dikkat çekerken, sanatçılar Giotto, Ghiberti, Masaccio, Donatello, Fra Angelico ve Botticelli gibi isimlerle tanınır.

Yüksek Rönesans döneminde ise sanatçılar Michelangelo, Leonardo da Vinci ve Raphael gibi ünlü isimlerdir.
Kuzey Rönesansı ise daha mütevazi ve gerçekçi eserlere odaklanarak, Jan van Eyck, Albrecht Durer ve Pieter Bruegel gibi sanatçılarla tanınır. Bu dönem, sanatın estetik ve teknik açıdan zirveye ulaştığı bir dönem olarak bilinir.
Venedik Okulu dönemi, Yüksek Rönesans'ın bir parçası olarak bilinir ve canlı renklerle neşeli kompozisyonlarıyla öne çıkar. Titian, bu dönemin önde gelen sanatçılarındandır.

Geç Rönesans ise Rönesans döneminin sonlarına doğru gelişen bir akımdır. Sanatçılar, duygularını ve hayal güçlerini görsel uyumsuzluklarla ifade etmişlerdir. El Greco, Pontormo ve Rosso, bu dönemin önemli temsilcilerindendir.

Van Eyck kardeşlerin Ghent Sunağı


4. Barok
Barok Dönem (1600- 1750),genellikle Kraliyet veya dini konuları işleyen, ayrıntılarla dolu, dramatik ve süslü eserlerin öne çıktığı bir sanat dönemidir. Sanatçılar, derin renkler, semboller, hareket ve yüksek kontrast kullanarak büyük bir dikkat çekmişlerdir. Bu dönem genellikle Katolik Karşı-Reformu ile ilişkilendirilir ve Protestan sanatının sadeliğine bir tepki olarak ortaya çıkmıştır. Ünlü sanatçılar arasında Caravaggio, Bernini, Van Dyck, Rembrandt, Vermeer, Gainsborough ve Velazquez yer almaktadır.
Rokoko Dönem ise Barok döneminin daha abartılı bir versiyonudur. Sanatçılar, teatral düzeyde bir drama ve aristokrat yaşam tarzına odaklanarak ayrıntılı ve zarif eserler üretmişlerdir. Bu dönemin önde gelen sanatçıları arasında Watteau, Boucher ve Fragonard bulunmaktadır.

Judith Holofernes’i Öldürüyor, 1612
 
5. Neoklasik
Neoklasik Dönem (1750- 1800),sanatta Yunan ve Roma dönemlerinin mantık ve akıl fikirlerine geri dönüşü temsil eder. Bu dönemde sanat, denge, sade tasarım, doğru oranlar ve antik çağın estetik ideallerine odaklanmıştır. Ünlü neoklasik sanatçılar arasında David, Ingres, Copley ve Stuart yer almaktadır.
 
6. Romantik
Romantik Dönem (1800- 1850),sanatçıların doğayı, bireyselliği, sezgiyi ve duyguları onurlandırdığı bir sanat dönemini temsil eder. Romantizm akımı, sanatçıların Neo-Klasik akımdan, Sanayi Devrimi'nden ve Aydınlanma Çağı'ndan hoşlanmamalarına karşı pastoral ve dramatik bir tepki olarak ortaya çıkmıştır. Bu dönemde sanat, duygusal derinlik, doğanın güzelliği ve insanın içsel dünyasına odaklanmıştır. Ünlü romantik sanatçılar arasında Church ve Cole yer almaktadır.
 
7. Realizm (MS 1850-1900)
Gerçekçilik Dönemi (1850- 1900 veya 1940'lar),sanatçıların gerçekliği doğru ve dürüst bir şekilde yansıttığı bir dönemi temsil eder. Bu dönem, Romantizm ve Sanayi Devrimi'ne karşı bir tepki olarak doğmuş ve gündelik hayata odaklanmıştır.
Sanat ve Zanaat Hareketi, sosyal değişimlere katkı sağlayabileceğine inanan sanatçılar tarafından benimsenmiş ve tasarımın kullanışlılığına odaklanmıştır. Halk Sanatı, kültürel ve pratik kullanımı olan bir sanat tarzını temsil eder ve Büyükanne Moses bu tarzın önemli bir temsilcisidir.

Amerikan Bölgeselciliği (1930'lar-1940'lar) ise Amerika'nın kırsal yaşamını yansıtan, geleneksel ve pastoral sahnelerle bilinen bir akımdır. Bu dönem, aynı zamanda Modern sanata bir tepki olarak doğmuştur ve Grant Wood, Thomas Hart Benton, Norman Rockwell ve Andrew Wyeth gibi sanatçılar tarafından temsil edilmiştir.
 

Sanat Akımları (MS 1900- Günümüz)

Modern Dönem (1850 veya 1900- 1960'lar),idealizm ve ilerleme inancına dayanır ve sanatçılar genellikle tekniklere ve süreçlere odaklanır. Modernizm, farklı sanat akımlarını içerir ve zaman çizelgeleri oldukça karmaşıktır.
  • Empresyonizm (1872-1892),gerçek yaşam hissini ve ışığı yakalamaya odaklanır. Monet, Renoir, Degas gibi ünlü sanatçılar bu dönemin temsilcileridir.
  • Post-Empresyonizm (1886-1905),empresyonizme tepki olarak ortaya çıkar ve soyutlamayı keşfeder. Cezanne, Van Gogh gibi sanatçılar bu akımı benimser.
  • Sembolizm (1886-1910),duyguları ve fikirleri öznel bir şekilde temsil etmeye odaklanır. Munch, Gauguin gibi sanatçılar sembolizmin önde gelen isimleridir.
  • Art Nouveau (1890-1910),Japon sanatı ve doğadan etkilenir, süslü tasarımlarla bilinir. Klimt, Tiffany gibi sanatçılar bu stili benimser.
  • Ekspresyonizm (1905-1933),Sanatçıların duygularını çarpıttığı bir akımdır. Kandinsky bu dönemin önemli temsilcilerindendir.
  • Fovizm (1904-1910),Çarpıtılmış figürler ve canlı renklerle bilinir. Matisse, Derain gibi sanatçılar bu akımı benimser.
  • Kübizm (1907-1922),Geometrik şekillerle soyut sanatı benimser. Picasso bu dönemin önde gelen isimlerindendir.
  • Dadaizm (1916-1924),Materyalizme karşı bir tepki olarak doğar ve sürrealist etkiler taşır. Duchamp, Hausmann gibi sanatçılar bu hareketin önde gelen isimlerindendir.
  • Sürrealizm (1924-1966),Bilinçaltını keşfetmeyi hedefler. Dali bu dönemin ünlü temsilcisidir.
  • Soyut İfadecilik (1943-1965),Soyut sanatın önemli bir akımıdır. Pollock, Louis gibi sanatçılar bu akımın temsilcilerindendir.
Collioure Limanındaki Pastalar, André De (Fovizm)
 

Çağdaş Sanat (1960-Günümüz)

Çağdaş Dönem (1960’lar- günümüz),hala evrilmeye devam eden bir sanat dönemidir. Bu dönem, tanımlanması ve kategorize edilmesi zor olan birçok farklı sanat akımını içermektedir.

Postmodernizm (1960’lar- günümüz),Modernizm'e tepki olarak ortaya çıkmış ve evrensel hakikat ve nesnel gerçekliğe karşı çıkmıştır. Sanatçılar, soyut fikirler yerine bireysel deneyime vurgu yaparlar ve sıklıkla ironik temaları işlerler.

Bu dönem, Pop Art (1955-1979) ile de tanınır, bu akım ikonik veya günlük nesneleri kutlar.
Op Art (1960'lar),derinlik ve hareket yanılsaması oluşturmak için optik illüzyonları kullanırken, Kavramsal Sanat (1960'lar) sanat eserinin fikrini yaratıcılığın önünde tutar. Bu dönem, sanatın geleneksel sınırlarını zorlamış ve yeni düşünce biçimlerine kapı açmıştır.

Sanatın sınırlarını zorlayan, düşünceleri kışkırtan ve kalplerde iz bırakan bir deneyim için Simurg Sanatevi, sanat tutkunlarına kapılarını açar. Siz de farkı akımlardan zevkinize hitap eden eserler arıyorsanız bizi tercih edip ürünlerimize göz atmayı unutmayın!

Campbell'in Çorba Konserveleri, Andy Warhol, 1962 (Pop Art)


Kaynakça
https://www.identifythisart.com/timeline-of-art-history/
https://www2.bellevuecollege.edu/artshum/materials/art/Tanzi/fall04/202/ArtHistoryStylePeriodsf04.htm
https://magazine.artland.com/art-movements-and-styles/
 
İlgili Ürünler
Sanat Danışmanınızla Tanışın
%15 İNDİRİM KODU KAZAN
Yükleniyor...