184x244 cm Çerçeve Dahil Ölçü

Eserin Adı: Huzurda Edep

Eserin Okunuşu: Edeb Yâ Hu 

Eserin Anlamı: Edep Ver Allah'ım

Eserin Hikayesi: Edep; güzel ahlak, terbiye ve zarafetin bütünü olmakla birlikte değerli bir husustur ki, her şeyin en başında gelir. Edep ve Hâyâ ile başlayan her iş sonunda iyilik ve güzellikle biter. Eskiden "Edeb Yâ Hu" levhasını duvara asmak her insanın adet edindiği bir kültürdür. Edep sadece susmak, kötü söz söylememek gibi anlaşılmamalı, kılık kıyafetin, saçın, sakalın, kalplerdeki niyetin, kısacası maddi ve manevi olarak girmeye hazırlanılan meclise kendini uygun hale getirmektir. Edep Yâ Hu bir bakıma kulun Allah'tan Edep dilenmesidir. Her şeyi yaratan, Yarattıklarına rızık ve nimetler veren Yüce Yaratıcı'dan her şeyden evvel edep istemek en doğru dua olacaktır.

Hat Türü: Celi Sülüs

Teknik: Tuval üzeri akrilik ve rölyef

601810
$7,893.85
$11,276.92

100x150 cm 

600497
$1,346.15
$1,923.08
181x154 cm Çerçeveli Ölçü 

 

Eserin Adı: Kalp
Eserin Okunuşu: Yâ dâfia’l-beliyyât
Eserin Anlamı: Ey belâları def’eden, gideren, yok eden...
Eserin Hikayesi: Allah’ım! Üzerimize gelecek bütün belâ ve musibetleri def’ et. Bela ve musibetler bizi nefes alamaz hale getirdiğinde bunların kapladığı anı buhranlardan çıkarıp nihayetsiz olana, huzura eriştirecek olan O’dur.  
Hat Türü: Celi Sülüs
Teknik:  Akrilik mürekkep ve karışık teknik 
LK0001
$0.00
175x175 cm Çerçeveli Ölçü  
Eserin Adı: Letâif-i Kalp
Eserin Okunuşu: Yâ halle’l-Müşkilât
Eserin Anlamı: Ey müşkilleri, zorlukları hâlleden, düğümleri çözüp kolaylaştıran...
Eserin Hikayesi: Allah’ım! Bütün müşkilâtımızı, zorluklarımızı kolaylaştır İnsanın hataları, yanlış seçimleri ile kördüğüm haline gelen yaşamın çıkmaz sokaklarından onu kurtaracak olan O’dur. 
Hat Türü: Celi Sülüs
Teknik:  Akrilik mürekkep ve karışık teknik 
LK0002
$0.00

161x181 cm Çerçeveli Ölçü

 

Eserin Adı: Sır

Eserin Okunuşu:  Yâ Râfia’d-Deracât

Eserin Anlamı: Ey dereceleri yükselten...

Eserin Hikayesi: Allah’ım! Bizim maddi, manevi derece ve mertebelerimizi yükselt. Sadece O’na tutunanlar yükseklerden korkmaz. O’nun derecesini yükseltmediği, yükseklere çıksa bile muhakkak en koyu karanlıklara gömülecektir.

Hat Türü: Celi Sülüs

Teknik:  Akrilik mürekkep ve karışık teknik 

LK0003
$0.00

157x183 cm Çerçeveli Ölçü

 

Eserin Adı: Hafî

Eserin Okunuşu:  Yâ Münzile’l-Berekât

Eserin Anlamı: Ey bereketleri indiren...

Eserin Hikayesi: Allah’ım! Bizim üzerimize kendi katından bereket yağdır. Sınırsız ihtiyaçlarını sınırlı imkanları ile karşılamaktan aciz olan insanoğlunun bereket arayışı… 

Hat Türü: Celi Sülüs

Teknik:  Akrilik mürekkep ve karışık teknik 

LK0004
$0.00
184x192 cm Çerçeveli Ölçü 

 

Eserin Adı: Letâif-i Hafî

Eserin Okunuşu:  Yâ erhame’r-râhimîn

Eserin Anlamı: Ey rahmet edenlerin en merhametlisi...

Eserin Hikayesi: Allah’ım! Bize dünyada ve ahirette rahmetinle muamele et. Ana rahminden başlayan huzur ve güven arayışı, mecazi aydınlığın karanlığından merhametlilerin en merhametlisine sonsuz bir güvenle teslim olarak mutlak aydınlığa kavuşma…

Hat Türü: Celi Sülüs

Teknik:  Akrilik mürekkep ve karışık teknik 

LK0005
$0.00
165x191 cm Çerçeveli Ölçü 

 

Eserin Adı: Ahfâ 

Eserin Okunuşu:  Lâ havle velâ quvvete illâ billâhi’l-aliyyi’l-azıym

Eserin Anlamı: Güç ve kuvvet, ancak, şânı yüce ve büyük olan Allah’ ındır.

Eserin Hikayesi: Allah’ım! Sana kullukta bizi güçsüz, kudretsiz ve âciz bırakma. Dünyada da ahirette de bize gücünden güç ver. İnsan ancak sözüne sadakati ölçüsünde değerlidir. Rabbine elest bezminde verdiği kulluk sözünde durmak için ihityacı olanı da verecek olan O’dur. 

Hat Türü: Celi Sülüs

Teknik:  Akrilik mürekkep ve karışık teknik 

LK0006
$0.00

191x240 cm Çerçeveli Ölçü

 

Eserin Adı: Letâifin Envârı 

Eserin Okunuşu:  Yâ dâfia’l-beliyyât, Yâ halle’l-müşkilât, Yâ kâfiye’l-mühimmât, Yâ gaazıye’l-hâcât, Yâ râfia’d-deracât, Yâ şâfiye’l-emrâz,

Yâ münzile’l-berekât, Yâ erhame’r-râhimîn, Lâ havle velâ quvvete illâ billâhi’l-aliyyi’l-azıym 

Eserin Anlamı: *Ey belâları def’eden, gideren, yok eden...

 *Ey müşkilleri, zorlukları hâlleden, düğümleri çözüp kolaylaştıran...

 *Ey bütün mühim işlere kâfi, yeterli olan...

*Ey bütün hacetleri gideren ve ihtiyaçlara cevap verip yerine getiren...

*Ey dereceleri yükselten...

*Ey hastalıklara şifâ veren...

*Ey bereketleri indiren... 

*Ey rahmet edenlerin en merhametlisi...

*Güç ve kuvvet, ancak, şânı yüce ve büyük olan Allah’ ındır.

Eserin Hikayesi: Abdulkadir-î Geylanî hazretlerine ithafen Nakşibendî’lerin Hatm-i Hacegânlarında okudukları münacâtlar hatim zikir halkası şeklinde sunulmuştur.  

Hat Türü: Celi Sülüs

Teknik:  Akrilik mürekkep ve karışık teknik 

LK0007
$0.00
SATILDI
100x140 cm Çerçeve Dahil Ölçü
601808
$0.00
1