LEVENT KARADUMAN


1978 yılında BARTIN’da doğdu. İlkokulu bitirdikten sonra İstanbul’a yerleşti. Orta ve lise eğitimi ile birlikte islami ve arabi ilimleri tahsil etti. 12 yıl süren tahsili esnasında 1992 yılında eski hat örneklerini inceleyerek çalışmalar yapan sanatçı 1995 yılında hattat ve ebrucu Fuat BAŞAR’ dan sülüs ve nesih hat meşkine başladı. 2003 yılında icazet alarak kendi özgün eserlerini yurtiçinde ve yurtdışında açılan sergilerle sanatseverlerin beğenisine sundu. 

Çeşitli kurum ve kuruluşlarda hat hocalığı yaptı. Hat sanatını estetik açıdan çizgi bilimi olarak değerlendirip bu alanda araştırmalar ve incelemelerde bulunmaktadır. Yurtiçinde ve yurtdışında bir çok özel koleksiyonda eserleri bulunmakta olup, çoğu birbirinden farklı şekilde tasarlanmış 136 hilye-i şerif , 50 civarında istif, aralarında Şekerzade Mehmet Efendi ve Derviş Ali gibi üstadlarında bulunduğu 50 civarında Kur’an-ı Kerim, kıt’a ve hilye-i şerif'i restore, tashih ve taklid ederek eksiklerini tamamladı. Celi sülüste Sami Efendi, sülüs- nesihte Mehmet Şevki Efendi ekolünü takip eden Levent Karaduman, tarih boyunca yapılmış olan 1000 civarındaki besmele istifine ilaveten 18 yeni besmele istifi yaptı. Çeşitli cami, çeşme, tekke ve türbelerde de eserleri bulunmaktadır. 

65x65 cm Çerçeveli Ölçü

Tezhip: Emine Sultan

 

Peygamber'imizin (S.A.V.) Mescid-i Aksa'dan sonsuzluk alemine doğru yolculuğu. İsra suresi1-4 ayetler:

1. Kulu Muhammed' i geceleyin, Mescid-i Haram'dan kendisine bazı ayetlerimizi göstermek için, etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah, her türlü noksan sıfatlardan münezzehtir. Şüphesiz ki her şeyi hakkıyla işiten, hakkıyla gören O'dur.

2. Musa'ya da kitap verdik ve beni bırakıp başkasını vekil edinmeyiniz diye onu İsrailoğulları için bir hidayet rehberi kıldık.

3. Ey Nuh'la beraber gemiye taşıyarak kurtardığımız kimselerin soyundan olanlar! Doğrusu o çok şükredici bir kuldu.

4. Biz İsrailoğulları'na Tevrat'ta şu hükmü verdik: "Muhakkak siz, yeryüzünde iki defa fesat çıkaracaksınız ve muhakkak büyük bir yükselişle yükseleceksiniz."

₺9.520,00
₺13.600,00
SATILDI

95x95 cm Çerçeveli Ölçü

Tezhip: Emine Sultan

 

Esmaül Hüsna'dan İsimler;

Er Rahman, Er Rahim, Eş Şehit, El Fettah, El Tevvab, El Gafur, El Mücib, El Batın, Er Rezzak, El Gaffar

Orta kısımda "La ilahe illallah, Muhammedün Resulullah"


₺13.510,00
₺19.300,00

150x200 cm

 

Ali İmran Suresi 173. Ayet

"Allah bize yeter, o ne güzel vekildir."

₺8.500,00
181x154 cm Çerçeveli Ölçü 

 

Eserin Adı: Kalp
Eserin Okunuşu: Yâ dâfia’l-beliyyât
Eserin Anlamı: Ey belâları def’eden, gideren, yok eden...
Eserin Hikayesi: Allah’ım! Üzerimize gelecek bütün belâ ve musibetleri def’ et. Bela ve musibetler bizi nefes alamaz hale getirdiğinde bunların kapladığı anı buhranlardan çıkarıp nihayetsiz olana, huzura eriştirecek olan O’dur.  
Hat Türü: Celi Sülüs
Teknik:  Akrilik mürekkep ve karışık teknik 
₺65.000,00
175x175 cm Çerçeveli Ölçü  
Eserin Adı: Letâif-i Kalp
Eserin Okunuşu: Yâ halle’l-Müşkilât
Eserin Anlamı: Ey müşkilleri, zorlukları hâlleden, düğümleri çözüp kolaylaştıran...
Eserin Hikayesi: Allah’ım! Bütün müşkilâtımızı, zorluklarımızı kolaylaştır İnsanın hataları, yanlış seçimleri ile kördüğüm haline gelen yaşamın çıkmaz sokaklarından onu kurtaracak olan O’dur. 
Hat Türü: Celi Sülüs
Teknik:  Akrilik mürekkep ve karışık teknik 
₺65.000,00

161x181 cm Çerçeveli Ölçü

 

Eserin Adı: Sır

Eserin Okunuşu:  Yâ Râfia’d-Deracât

Eserin Anlamı: Ey dereceleri yükselten...

Eserin Hikayesi: Allah’ım! Bizim maddi, manevi derece ve mertebelerimizi yükselt. Sadece O’na tutunanlar yükseklerden korkmaz. O’nun derecesini yükseltmediği, yükseklere çıksa bile muhakkak en koyu karanlıklara gömülecektir.

Hat Türü: Celi Sülüs

Teknik:  Akrilik mürekkep ve karışık teknik 

₺65.000,00