LEVENT KARADUMAN

     1978 yılında BARTIN’da doğdu. İlkokulu bitirdikten sonra İstanbul’a yerleşti. Orta ve lise eğitimi ile birlikte islami ve arabi ilimleri tahsil etti. 12 yıl süren tahsili esnasında 1992 yılında eski hat örneklerini inceleyerek çalışmalar yapan sanatçı 1995 yılında hattat ve ebrucu Fuat BAŞAR’ dan sülüs ve nesih hat meşkine başladı. 2003 yılında icazet alarak kendi özgün eserlerini yurtiçinde ve yurtdışında açılan sergilerle sanatseverlerin beğenisine sundu. 

     Çeşitli kurum ve kuruluşlarda hat hocalığı yaptı. Hat sanatını estetik açıdan çizgi bilimi olarak değerlendirip bu alanda araştırmalar ve incelemelerde bulunmaktadır. Yurtiçinde ve yurtdışında bir çok özel koleksiyonda eserleri bulunmakta olup, çoğu birbirinden farklı şekilde tasarlanmış 136 hilye-i şerif , 50 civarında istif, aralarında Şekerzade Mehmet Efendi ve Derviş Ali gibi üstadlarında bulunduğu 50 civarında Kur’an-ı Kerim, kıt’a ve hilye-i şerif'i restore, tashih ve taklid ederek eksiklerini tamamladı. Celi sülüste Sami Efendi, sülüs- nesihte Mehmet Şevki Efendi ekolünü takip eden Levent Karaduman, tarih boyunca yapılmış olan 1000 civarındaki besmele istifine ilaveten 18 yeni besmele istifi yaptı. Çeşitli cami, çeşme, tekke ve türbelerde de eserleri bulunmaktadır. 

150x150 cm

 

Eserin Adı: İlm-î Ledün

Gören, işiten ve bilen Allah. Onun rahmet kapısından giren kişiye ilimleri ikram edeceğini, konu alır.

Yusuf süresi 76. Ayetin sonu. “ ve fevga külli zî ilmin alîm” (Her bilenin üstünde daha iyi bilen vardır.)

El-Alîm, Es-Semî, El-Basîr, El-Kerîm

600495
₺8.505,00
₺12.150,00
%30 İndirim
%30İndirim
Ücretsiz Kargo
100x140 cm 
600522
₺6.510,00
₺9.300,00
%30 İndirim
%30İndirim
Ücretsiz Kargo
100x140 cm 
600521
₺6.510,00
₺9.300,00
%30 İndirim
%30İndirim
Ücretsiz Kargo

100x150 cm 

600497
₺6.510,00
₺9.300,00
%30 İndirim
%30İndirim
Ücretsiz Kargo
181x154 cm Çerçeveli Ölçü 

 

Eserin Adı: Kalp
Eserin Okunuşu: Yâ dâfia’l-beliyyât
Eserin Anlamı: Ey belâları def’eden, gideren, yok eden...
Eserin Hikayesi: Allah’ım! Üzerimize gelecek bütün belâ ve musibetleri def’ et. Bela ve musibetler bizi nefes alamaz hale getirdiğinde bunların kapladığı anı buhranlardan çıkarıp nihayetsiz olana, huzura eriştirecek olan O’dur.  
Hat Türü: Celi Sülüs
Teknik:  Akrilik mürekkep ve karışık teknik 
LK0001
₺65.000,00
175x175 cm Çerçeveli Ölçü  
Eserin Adı: Letâif-i Kalp
Eserin Okunuşu: Yâ halle’l-Müşkilât
Eserin Anlamı: Ey müşkilleri, zorlukları hâlleden, düğümleri çözüp kolaylaştıran...
Eserin Hikayesi: Allah’ım! Bütün müşkilâtımızı, zorluklarımızı kolaylaştır İnsanın hataları, yanlış seçimleri ile kördüğüm haline gelen yaşamın çıkmaz sokaklarından onu kurtaracak olan O’dur. 
Hat Türü: Celi Sülüs
Teknik:  Akrilik mürekkep ve karışık teknik 
LK0002
₺65.000,00

161x181 cm Çerçeveli Ölçü

 

Eserin Adı: Sır

Eserin Okunuşu:  Yâ Râfia’d-Deracât

Eserin Anlamı: Ey dereceleri yükselten...

Eserin Hikayesi: Allah’ım! Bizim maddi, manevi derece ve mertebelerimizi yükselt. Sadece O’na tutunanlar yükseklerden korkmaz. O’nun derecesini yükseltmediği, yükseklere çıksa bile muhakkak en koyu karanlıklara gömülecektir.

Hat Türü: Celi Sülüs

Teknik:  Akrilik mürekkep ve karışık teknik 

LK0003
₺65.000,00

157x183 cm Çerçeveli Ölçü

 

Eserin Adı: Hafî

Eserin Okunuşu:  Yâ Münzile’l-Berekât

Eserin Anlamı: Ey bereketleri indiren...

Eserin Hikayesi: Allah’ım! Bizim üzerimize kendi katından bereket yağdır. Sınırsız ihtiyaçlarını sınırlı imkanları ile karşılamaktan aciz olan insanoğlunun bereket arayışı… 

Hat Türü: Celi Sülüs

Teknik:  Akrilik mürekkep ve karışık teknik 

LK0004
₺65.000,00
184x192 cm Çerçeveli Ölçü 

 

Eserin Adı: Letâif-i Hafî

Eserin Okunuşu:  Yâ erhame’r-râhimîn

Eserin Anlamı: Ey rahmet edenlerin en merhametlisi...

Eserin Hikayesi: Allah’ım! Bize dünyada ve ahirette rahmetinle muamele et. Ana rahminden başlayan huzur ve güven arayışı, mecazi aydınlığın karanlığından merhametlilerin en merhametlisine sonsuz bir güvenle teslim olarak mutlak aydınlığa kavuşma…

Hat Türü: Celi Sülüs

Teknik:  Akrilik mürekkep ve karışık teknik 

LK0005
₺65.000,00
165x191 cm Çerçeveli Ölçü 

 

Eserin Adı: Ahfâ 

Eserin Okunuşu:  Lâ havle velâ quvvete illâ billâhi’l-aliyyi’l-azıym

Eserin Anlamı: Güç ve kuvvet, ancak, şânı yüce ve büyük olan Allah’ ındır.

Eserin Hikayesi: Allah’ım! Sana kullukta bizi güçsüz, kudretsiz ve âciz bırakma. Dünyada da ahirette de bize gücünden güç ver. İnsan ancak sözüne sadakati ölçüsünde değerlidir. Rabbine elest bezminde verdiği kulluk sözünde durmak için ihityacı olanı da verecek olan O’dur. 

Hat Türü: Celi Sülüs

Teknik:  Akrilik mürekkep ve karışık teknik 

LK0006
₺65.000,00

191x240 cm Çerçeveli Ölçü

 

Eserin Adı: Letâifin Envârı 

Eserin Okunuşu:  Yâ dâfia’l-beliyyât, Yâ halle’l-müşkilât, Yâ kâfiye’l-mühimmât, Yâ gaazıye’l-hâcât, Yâ râfia’d-deracât, Yâ şâfiye’l-emrâz,

Yâ münzile’l-berekât, Yâ erhame’r-râhimîn, Lâ havle velâ quvvete illâ billâhi’l-aliyyi’l-azıym 

Eserin Anlamı: *Ey belâları def’eden, gideren, yok eden...

 *Ey müşkilleri, zorlukları hâlleden, düğümleri çözüp kolaylaştıran...

 *Ey bütün mühim işlere kâfi, yeterli olan...

*Ey bütün hacetleri gideren ve ihtiyaçlara cevap verip yerine getiren...

*Ey dereceleri yükselten...

*Ey hastalıklara şifâ veren...

*Ey bereketleri indiren... 

*Ey rahmet edenlerin en merhametlisi...

*Güç ve kuvvet, ancak, şânı yüce ve büyük olan Allah’ ındır.

Eserin Hikayesi: Abdulkadir-î Geylanî hazretlerine ithafen Nakşibendî’lerin Hatm-i Hacegânlarında okudukları münacâtlar hatim zikir halkası şeklinde sunulmuştur.  

Hat Türü: Celi Sülüs

Teknik:  Akrilik mürekkep ve karışık teknik 

LK0007
₺90.000,00
1