50x60 cm Çerçeveli Ölçü
50510
₺665,00
₺950,00
50x60 cm Çerçeveli Ölçü
50501
₺665,00
₺950,00
50x60 cm Çerçeveli Ölçü
50515
₺665,00
₺950,00
50x60 cm Çerçeveli Ölçü
50509
₺665,00
₺950,00
50x60 cm Çerçeveli Ölçü
50511
₺665,00
₺950,00
50x60 cm Çerçeve Dahil Ölçü
601256
₺1.260,00
₺1.800,00
50x60 cm Çerçeveli Ölçü
50512
₺665,00
₺950,00
50x60 cm Çerçeveli Ölçü
50505
₺665,00
₺950,00
61x142 cm Çerçeve Dahil Ölçü
601220
₺7.525,00
₺10.750,00
80x160 cm Çerçeve Dahil Ölçü
40446
₺2.765,00
₺3.950,00
%30 İndirim
%30İndirim
Yeni Eser
80x160 cm Çerçeve Dahil Ölçü
40447
₺2.765,00
₺3.950,00
%30 İndirim
%30İndirim
Yeni Eser
100x140 cm Çerçeve Dahil Ölçü
601808
₺6.510,00
₺9.300,00

60x100 cm Çerçeveli Ölçü

380400
₺3.535,00
₺5.050,00
66x130 cm Çerçeveli Ölçü
50303
₺4.515,00
₺6.450,00
57x96 cm Çerçeveli Ölçü
50426
₺4.515,00
₺6.450,00
57x96 cm Çerçeveli Ölçü
50428
₺4.515,00
₺6.450,00
57x96 cm Çerçeveli Ölçü
50427
₺4.515,00
₺6.450,00

60x100 cm Çerçeveli Ölçü

Tezhip:Seniha Hasoğlu

380401
₺4.515,00
₺6.450,00
57x96 cm Çerçeveli Ölçü
50429
₺4.515,00
₺6.450,00
49x115 cm Çerçeve Dahil Ölçü
601219
₺4.515,00
₺6.450,00
49x109 cm Çerçeve Dahil Ölçü
601222
₺4.515,00
₺6.450,00
49x109 cm Çerçeve Dahil Ölçü
601223
₺4.515,00
₺6.450,00
49x109 cm Çerçeve Dahil Ölçü
601224
₺4.515,00
₺6.450,00
51x127 cm Çerçeve Dahil Ölçü
601225
₺4.515,00
₺6.450,00
49x111 cm Çerçeve Dahil Ölçü
601226
₺4.515,00
₺6.450,00
65x130 cm Çerçeve Dahil Ölçü
601227
₺4.515,00
₺6.450,00
61x123 cm Çerçeve Dahil Ölçü
601228
₺4.515,00
₺6.450,00
60x134 cm Çerçeve Dahil Ölçü
601229
₺4.515,00
₺6.450,00
70x134 cm Çerçeve Dahil Ölçü
601230
₺4.515,00
₺6.450,00
61x126 cm Çerçeve Dahil Ölçü
601231
₺4.515,00
₺6.450,00
90x120 cm Çerçeveli Ölçü
50343
₺5.530,00
₺7.900,00
70x74 cm Çerçeveli Ölçü
50430
₺6.510,00
₺9.300,00

75x85 cm Çerçeveli Ölçü

Tezhip:Galip Köse

36246
₺15.050,00
₺21.500,00
181x154 cm Çerçeveli Ölçü 

 

Eserin Adı: Kalp
Eserin Okunuşu: Yâ dâfia’l-beliyyât
Eserin Anlamı: Ey belâları def’eden, gideren, yok eden...
Eserin Hikayesi: Allah’ım! Üzerimize gelecek bütün belâ ve musibetleri def’ et. Bela ve musibetler bizi nefes alamaz hale getirdiğinde bunların kapladığı anı buhranlardan çıkarıp nihayetsiz olana, huzura eriştirecek olan O’dur.  
Hat Türü: Celi Sülüs
Teknik:  Akrilik mürekkep ve karışık teknik 
LK0001
₺65.000,00
175x175 cm Çerçeveli Ölçü  
Eserin Adı: Letâif-i Kalp
Eserin Okunuşu: Yâ halle’l-Müşkilât
Eserin Anlamı: Ey müşkilleri, zorlukları hâlleden, düğümleri çözüp kolaylaştıran...
Eserin Hikayesi: Allah’ım! Bütün müşkilâtımızı, zorluklarımızı kolaylaştır İnsanın hataları, yanlış seçimleri ile kördüğüm haline gelen yaşamın çıkmaz sokaklarından onu kurtaracak olan O’dur. 
Hat Türü: Celi Sülüs
Teknik:  Akrilik mürekkep ve karışık teknik 
LK0002
₺65.000,00

161x181 cm Çerçeveli Ölçü

 

Eserin Adı: Sır

Eserin Okunuşu:  Yâ Râfia’d-Deracât

Eserin Anlamı: Ey dereceleri yükselten...

Eserin Hikayesi: Allah’ım! Bizim maddi, manevi derece ve mertebelerimizi yükselt. Sadece O’na tutunanlar yükseklerden korkmaz. O’nun derecesini yükseltmediği, yükseklere çıksa bile muhakkak en koyu karanlıklara gömülecektir.

Hat Türü: Celi Sülüs

Teknik:  Akrilik mürekkep ve karışık teknik 

LK0003
₺65.000,00

157x183 cm Çerçeveli Ölçü

 

Eserin Adı: Hafî

Eserin Okunuşu:  Yâ Münzile’l-Berekât

Eserin Anlamı: Ey bereketleri indiren...

Eserin Hikayesi: Allah’ım! Bizim üzerimize kendi katından bereket yağdır. Sınırsız ihtiyaçlarını sınırlı imkanları ile karşılamaktan aciz olan insanoğlunun bereket arayışı… 

Hat Türü: Celi Sülüs

Teknik:  Akrilik mürekkep ve karışık teknik 

LK0004
₺65.000,00
184x192 cm Çerçeveli Ölçü 

 

Eserin Adı: Letâif-i Hafî

Eserin Okunuşu:  Yâ erhame’r-râhimîn

Eserin Anlamı: Ey rahmet edenlerin en merhametlisi...

Eserin Hikayesi: Allah’ım! Bize dünyada ve ahirette rahmetinle muamele et. Ana rahminden başlayan huzur ve güven arayışı, mecazi aydınlığın karanlığından merhametlilerin en merhametlisine sonsuz bir güvenle teslim olarak mutlak aydınlığa kavuşma…

Hat Türü: Celi Sülüs

Teknik:  Akrilik mürekkep ve karışık teknik 

LK0005
₺65.000,00
165x191 cm Çerçeveli Ölçü 

 

Eserin Adı: Ahfâ 

Eserin Okunuşu:  Lâ havle velâ quvvete illâ billâhi’l-aliyyi’l-azıym

Eserin Anlamı: Güç ve kuvvet, ancak, şânı yüce ve büyük olan Allah’ ındır.

Eserin Hikayesi: Allah’ım! Sana kullukta bizi güçsüz, kudretsiz ve âciz bırakma. Dünyada da ahirette de bize gücünden güç ver. İnsan ancak sözüne sadakati ölçüsünde değerlidir. Rabbine elest bezminde verdiği kulluk sözünde durmak için ihityacı olanı da verecek olan O’dur. 

Hat Türü: Celi Sülüs

Teknik:  Akrilik mürekkep ve karışık teknik 

LK0006
₺65.000,00

191x240 cm Çerçeveli Ölçü

 

Eserin Adı: Letâifin Envârı 

Eserin Okunuşu:  Yâ dâfia’l-beliyyât, Yâ halle’l-müşkilât, Yâ kâfiye’l-mühimmât, Yâ gaazıye’l-hâcât, Yâ râfia’d-deracât, Yâ şâfiye’l-emrâz,

Yâ münzile’l-berekât, Yâ erhame’r-râhimîn, Lâ havle velâ quvvete illâ billâhi’l-aliyyi’l-azıym 

Eserin Anlamı: *Ey belâları def’eden, gideren, yok eden...

 *Ey müşkilleri, zorlukları hâlleden, düğümleri çözüp kolaylaştıran...

 *Ey bütün mühim işlere kâfi, yeterli olan...

*Ey bütün hacetleri gideren ve ihtiyaçlara cevap verip yerine getiren...

*Ey dereceleri yükselten...

*Ey hastalıklara şifâ veren...

*Ey bereketleri indiren... 

*Ey rahmet edenlerin en merhametlisi...

*Güç ve kuvvet, ancak, şânı yüce ve büyük olan Allah’ ındır.

Eserin Hikayesi: Abdulkadir-î Geylanî hazretlerine ithafen Nakşibendî’lerin Hatm-i Hacegânlarında okudukları münacâtlar hatim zikir halkası şeklinde sunulmuştur.  

Hat Türü: Celi Sülüs

Teknik:  Akrilik mürekkep ve karışık teknik 

LK0007
₺90.000,00
1 2 >