70x70 cm Çerçeve Dahil Ölçü
601250
₺2.870,00
₺4.100,00
%30 İndirim
%30İndirim
Ücretsiz Kargo
43x50 cm Çerçeve Dahil Ölçü
601251
₺665,00
₺930,00
%28 İndirim
%28İndirim
Ücretsiz Kargo
50x60 cm Çerçeve Dahil Ölçü
601256
₺1.260,00
₺1.800,00
%30 İndirim
%30İndirim
Ücretsiz Kargo
51x127 cm Çerçeve Dahil Ölçü
601225
₺4.515,00
₺6.450,00
%30 İndirim
%30İndirim
Ücretsiz Kargo
49x111 cm Çerçeve Dahil Ölçü
601226
₺4.515,00
₺6.450,00
%30 İndirim
%30İndirim
Ücretsiz Kargo
65x130 cm Çerçeve Dahil Ölçü
601227
₺4.515,00
₺6.450,00
%30 İndirim
%30İndirim
Ücretsiz Kargo
61x123 cm Çerçeve Dahil Ölçü
601228
₺4.515,00
₺6.450,00
%30 İndirim
%30İndirim
Ücretsiz Kargo
60x134 cm Çerçeve Dahil Ölçü
601229
₺4.515,00
₺6.450,00
%30 İndirim
%30İndirim
Ücretsiz Kargo
70x134 cm Çerçeve Dahil Ölçü
601230
₺4.515,00
₺6.450,00
%30 İndirim
%30İndirim
Ücretsiz Kargo
61x126 cm Çerçeve Dahil Ölçü
601231
₺4.515,00
₺6.450,00
%30 İndirim
%30İndirim
Ücretsiz Kargo
49x115 cm Çerçeve Dahil Ölçü
601219
₺4.515,00
₺6.450,00
%30 İndirim
%30İndirim
Ücretsiz Kargo
61x142 cm Çerçeve Dahil Ölçü
601220
₺7.525,00
₺10.750,00
%30 İndirim
%30İndirim
Ücretsiz Kargo
44x119 cm Çerçeve Dahil Ölçü
601221
₺4.515,00
₺6.450,00
%30 İndirim
%30İndirim
Ücretsiz Kargo
49x109 cm Çerçeve Dahil Ölçü
601222
₺4.515,00
₺6.450,00
%30 İndirim
%30İndirim
Ücretsiz Kargo
49x109 cm Çerçeve Dahil Ölçü
601223
₺4.515,00
₺6.450,00
%30 İndirim
%30İndirim
Ücretsiz Kargo
49x109 cm Çerçeve Dahil Ölçü
601224
₺4.515,00
₺6.450,00
%30 İndirim
%30İndirim
Ücretsiz Kargo
35x45 cm Çerçeve Dahil Ölçü
RM012
₺455,00
₺650,00
%30 İndirim
%30İndirim
Ücretsiz Kargo
100x140 cm 
600522
₺6.510,00
₺9.300,00
%30 İndirim
%30İndirim
Ücretsiz Kargo
100x140 cm 
600521
₺6.510,00
₺9.300,00
%30 İndirim
%30İndirim
Ücretsiz Kargo

100x150 cm 

600497
₺6.510,00
₺9.300,00
%30 İndirim
%30İndirim
Ücretsiz Kargo

191x240 cm Çerçeveli Ölçü

 

Eserin Adı: Letâifin Envârı 

Eserin Okunuşu:  Yâ dâfia’l-beliyyât, Yâ halle’l-müşkilât, Yâ kâfiye’l-mühimmât, Yâ gaazıye’l-hâcât, Yâ râfia’d-deracât, Yâ şâfiye’l-emrâz,

Yâ münzile’l-berekât, Yâ erhame’r-râhimîn, Lâ havle velâ quvvete illâ billâhi’l-aliyyi’l-azıym 

Eserin Anlamı: *Ey belâları def’eden, gideren, yok eden...

 *Ey müşkilleri, zorlukları hâlleden, düğümleri çözüp kolaylaştıran...

 *Ey bütün mühim işlere kâfi, yeterli olan...

*Ey bütün hacetleri gideren ve ihtiyaçlara cevap verip yerine getiren...

*Ey dereceleri yükselten...

*Ey hastalıklara şifâ veren...

*Ey bereketleri indiren... 

*Ey rahmet edenlerin en merhametlisi...

*Güç ve kuvvet, ancak, şânı yüce ve büyük olan Allah’ ındır.

Eserin Hikayesi: Abdulkadir-î Geylanî hazretlerine ithafen Nakşibendî’lerin Hatm-i Hacegânlarında okudukları münacâtlar hatim zikir halkası şeklinde sunulmuştur.  

Hat Türü: Celi Sülüs

Teknik:  Akrilik mürekkep ve karışık teknik 

LK0007
₺90.000,00
165x191 cm Çerçeveli Ölçü 

 

Eserin Adı: Ahfâ 

Eserin Okunuşu:  Lâ havle velâ quvvete illâ billâhi’l-aliyyi’l-azıym

Eserin Anlamı: Güç ve kuvvet, ancak, şânı yüce ve büyük olan Allah’ ındır.

Eserin Hikayesi: Allah’ım! Sana kullukta bizi güçsüz, kudretsiz ve âciz bırakma. Dünyada da ahirette de bize gücünden güç ver. İnsan ancak sözüne sadakati ölçüsünde değerlidir. Rabbine elest bezminde verdiği kulluk sözünde durmak için ihityacı olanı da verecek olan O’dur. 

Hat Türü: Celi Sülüs

Teknik:  Akrilik mürekkep ve karışık teknik 

LK0006
₺65.000,00
184x192 cm Çerçeveli Ölçü 

 

Eserin Adı: Letâif-i Hafî

Eserin Okunuşu:  Yâ erhame’r-râhimîn

Eserin Anlamı: Ey rahmet edenlerin en merhametlisi...

Eserin Hikayesi: Allah’ım! Bize dünyada ve ahirette rahmetinle muamele et. Ana rahminden başlayan huzur ve güven arayışı, mecazi aydınlığın karanlığından merhametlilerin en merhametlisine sonsuz bir güvenle teslim olarak mutlak aydınlığa kavuşma…

Hat Türü: Celi Sülüs

Teknik:  Akrilik mürekkep ve karışık teknik 

LK0005
₺65.000,00

157x183 cm Çerçeveli Ölçü

 

Eserin Adı: Hafî

Eserin Okunuşu:  Yâ Münzile’l-Berekât

Eserin Anlamı: Ey bereketleri indiren...

Eserin Hikayesi: Allah’ım! Bizim üzerimize kendi katından bereket yağdır. Sınırsız ihtiyaçlarını sınırlı imkanları ile karşılamaktan aciz olan insanoğlunun bereket arayışı… 

Hat Türü: Celi Sülüs

Teknik:  Akrilik mürekkep ve karışık teknik 

LK0004
₺65.000,00

161x181 cm Çerçeveli Ölçü

 

Eserin Adı: Sır

Eserin Okunuşu:  Yâ Râfia’d-Deracât

Eserin Anlamı: Ey dereceleri yükselten...

Eserin Hikayesi: Allah’ım! Bizim maddi, manevi derece ve mertebelerimizi yükselt. Sadece O’na tutunanlar yükseklerden korkmaz. O’nun derecesini yükseltmediği, yükseklere çıksa bile muhakkak en koyu karanlıklara gömülecektir.

Hat Türü: Celi Sülüs

Teknik:  Akrilik mürekkep ve karışık teknik 

LK0003
₺65.000,00
175x175 cm Çerçeveli Ölçü  
Eserin Adı: Letâif-i Kalp
Eserin Okunuşu: Yâ halle’l-Müşkilât
Eserin Anlamı: Ey müşkilleri, zorlukları hâlleden, düğümleri çözüp kolaylaştıran...
Eserin Hikayesi: Allah’ım! Bütün müşkilâtımızı, zorluklarımızı kolaylaştır İnsanın hataları, yanlış seçimleri ile kördüğüm haline gelen yaşamın çıkmaz sokaklarından onu kurtaracak olan O’dur. 
Hat Türü: Celi Sülüs
Teknik:  Akrilik mürekkep ve karışık teknik 
LK0002
₺65.000,00
181x154 cm Çerçeveli Ölçü 

 

Eserin Adı: Kalp
Eserin Okunuşu: Yâ dâfia’l-beliyyât
Eserin Anlamı: Ey belâları def’eden, gideren, yok eden...
Eserin Hikayesi: Allah’ım! Üzerimize gelecek bütün belâ ve musibetleri def’ et. Bela ve musibetler bizi nefes alamaz hale getirdiğinde bunların kapladığı anı buhranlardan çıkarıp nihayetsiz olana, huzura eriştirecek olan O’dur.  
Hat Türü: Celi Sülüs
Teknik:  Akrilik mürekkep ve karışık teknik 
LK0001
₺65.000,00
50x60 cm Çerçeveli Ölçü
50501
₺665,00
₺950,00
%30 İndirim
%30İndirim
Ücretsiz Kargo
50x60 cm Çerçeveli Ölçü
50505
₺665,00
₺950,00
%30 İndirim
%30İndirim
Ücretsiz Kargo
50x60 cm Çerçeveli Ölçü
50509
₺665,00
₺950,00
%30 İndirim
%30İndirim
Ücretsiz Kargo
50x60 cm Çerçeveli Ölçü
50510
₺665,00
₺950,00
%30 İndirim
%30İndirim
Ücretsiz Kargo
50x60 cm Çerçeveli Ölçü
50511
₺665,00
₺950,00
%30 İndirim
%30İndirim
Ücretsiz Kargo
50x60 cm Çerçeveli Ölçü
50512
₺665,00
₺950,00
%30 İndirim
%30İndirim
Ücretsiz Kargo
50x60 cm Çerçeveli Ölçü
50515
₺665,00
₺950,00
%30 İndirim
%30İndirim
Ücretsiz Kargo
65x116 cm Çerçeveli Ölçü
50421
₺6.510,00
₺9.300,00
%30 İndirim
%30İndirim
Ücretsiz Kargo
73x124 cm Çerçeveli Ölçü
50422
₺6.510,00
₺9.300,00
%30 İndirim
%30İndirim
Ücretsiz Kargo
73x124 cm Çerçeveli Ölçü
50423
₺6.510,00
₺9.300,00
%30 İndirim
%30İndirim
Ücretsiz Kargo
57x96 cm Çerçeveli Ölçü
50426
₺4.515,00
₺6.450,00
%30 İndirim
%30İndirim
Ücretsiz Kargo
57x96 cm Çerçeveli Ölçü
50427
₺4.515,00
₺6.450,00
%30 İndirim
%30İndirim
Ücretsiz Kargo
57x96 cm Çerçeveli Ölçü
50428
₺4.515,00
₺6.450,00
%30 İndirim
%30İndirim
Ücretsiz Kargo
1 2 >