Elif | Hat Sanatı

Elif | Hat Sanatı (601227)

İndirim Oranı : %30 İndirim
Fiyat : $1,292.31
İndirimli : $904.62
: $904.62

65x130 cm Çerçeve Dahil Ölçü

Benzer Eserler
 • 97x128 cm Çerçeve Dahil Ölçü
  40718
  $1,561.54
  $2,230.77
 • 184x244 cm Çerçeve Dahil Ölçü

  Eserin Adı: Huzurda Edep

  Eserin Okunuşu: Edeb Yâ Hu 

  Eserin Anlamı: Edep Ver Allah'ım

  Eserin Hikayesi: Edep; güzel ahlak, terbiye ve zarafetin bütünü olmakla birlikte değerli bir husustur ki, her şeyin en başında gelir. Edep ve Hâyâ ile başlayan her iş sonunda iyilik ve güzellikle biter. Eskiden "Edeb Yâ Hu" levhasını duvara asmak her insanın adet edindiği bir kültürdür. Edep sadece susmak, kötü söz söylememek gibi anlaşılmamalı, kılık kıyafetin, saçın, sakalın, kalplerdeki niyetin, kısacası maddi ve manevi olarak girmeye hazırlanılan meclise kendini uygun hale getirmektir. Edep Yâ Hu bir bakıma kulun Allah'tan Edep dilenmesidir. Her şeyi yaratan, Yarattıklarına rızık ve nimetler veren Yüce Yaratıcı'dan her şeyden evvel edep istemek en doğru dua olacaktır.

  Hat Türü: Celi Sülüs

  Teknik: Tuval üzeri akrilik ve rölyef

  601810
  $7,893.85
  $11,276.92
 • 49x111 cm Çerçeve Dahil Ölçü
  601226
  $861.54
  $1,230.77
 • 61x123 cm Çerçeve Dahil Ölçü
  601228
  $904.62
  $1,292.31
 • 70x134 cm Çerçeve Dahil Ölçü
  601230
  $904.62
  $1,292.31
 • 90x120 cm Çerçeveli Ölçü
  50343
  $1,055.38
  $1,507.69
 • 60x100 cm Çerçeveli Ölçü

  Tezhip:Seniha Hasoğlu

  380401
  $904.62
  $1,292.31
 • 191x240 cm Çerçeveli Ölçü

   

  Eserin Adı: Letâifin Envârı 

  Eserin Okunuşu:  Yâ dâfia’l-beliyyât, Yâ halle’l-müşkilât, Yâ kâfiye’l-mühimmât, Yâ gaazıye’l-hâcât, Yâ râfia’d-deracât, Yâ şâfiye’l-emrâz,

  Yâ münzile’l-berekât, Yâ erhame’r-râhimîn, Lâ havle velâ quvvete illâ billâhi’l-aliyyi’l-azıym 

  Eserin Anlamı: *Ey belâları def’eden, gideren, yok eden...

   *Ey müşkilleri, zorlukları hâlleden, düğümleri çözüp kolaylaştıran...

   *Ey bütün mühim işlere kâfi, yeterli olan...

  *Ey bütün hacetleri gideren ve ihtiyaçlara cevap verip yerine getiren...

  *Ey dereceleri yükselten...

  *Ey hastalıklara şifâ veren...

  *Ey bereketleri indiren... 

  *Ey rahmet edenlerin en merhametlisi...

  *Güç ve kuvvet, ancak, şânı yüce ve büyük olan Allah’ ındır.

  Eserin Hikayesi: Abdulkadir-î Geylanî hazretlerine ithafen Nakşibendî’lerin Hatm-i Hacegânlarında okudukları münacâtlar hatim zikir halkası şeklinde sunulmuştur.  

  Hat Türü: Celi Sülüs

  Teknik:  Akrilik mürekkep ve karışık teknik 

  LK0007
  $0.00
 • 165x191 cm Çerçeveli Ölçü 

   

  Eserin Adı: Ahfâ 

  Eserin Okunuşu:  Lâ havle velâ quvvete illâ billâhi’l-aliyyi’l-azıym

  Eserin Anlamı: Güç ve kuvvet, ancak, şânı yüce ve büyük olan Allah’ ındır.

  Eserin Hikayesi: Allah’ım! Sana kullukta bizi güçsüz, kudretsiz ve âciz bırakma. Dünyada da ahirette de bize gücünden güç ver. İnsan ancak sözüne sadakati ölçüsünde değerlidir. Rabbine elest bezminde verdiği kulluk sözünde durmak için ihityacı olanı da verecek olan O’dur. 

  Hat Türü: Celi Sülüs

  Teknik:  Akrilik mürekkep ve karışık teknik 

  LK0006
  $0.00
 • 181x154 cm Çerçeveli Ölçü 

   

  Eserin Adı: Kalp
  Eserin Okunuşu: Yâ dâfia’l-beliyyât
  Eserin Anlamı: Ey belâları def’eden, gideren, yok eden...
  Eserin Hikayesi: Allah’ım! Üzerimize gelecek bütün belâ ve musibetleri def’ et. Bela ve musibetler bizi nefes alamaz hale getirdiğinde bunların kapladığı anı buhranlardan çıkarıp nihayetsiz olana, huzura eriştirecek olan O’dur.  
  Hat Türü: Celi Sülüs
  Teknik:  Akrilik mürekkep ve karışık teknik 
  LK0001
  $0.00