100x100 cm Çerçevesiz Ölçü

 

Okunuşu:Rabbena la tuziğ kulubena ba'de iz hedeytena veheb lena min ledunke rahmeh, inneke entel vehhab.

Meali:Rabbimiz! Bizi doğru yola eriştirdikten sonra kalplerimizi saptırma, bize tarafından bir rahmet bağışla. Hiç kuşku yok, lütfu bol olan yalnız sensin.

 

 Yapım Yılı : 2021 %100 el yapımıdır.
43463
$914.31
$1,219.08
%25 İndirim
%25İndirim
SEPETTE %5 İNDİRİM

60x140 cm Çerçevesiz Ölçü

Okunuşu:Kale ya kavmi e reeytum in kuntu ala beyyinetin min rabbi ve rezekani minhu rızkan hasena, ve ma uridu en uhalifekum ila ma enhakum anh, in uridu illel ıslaha mesteta'tu, ve ma tevfiki illa billah, aleyhi tevekkeltu ve ileyhi unib.

Meali:Şuayb de şöyle dedi: “Ey kavmim! Bir de şöyle düşünün: Ya benim, rabbimden açık bir delilim varsa ve O bana tarafından güzel bir nasip vermişse! Size yasakladığımı kendim yapmak niyetinde değilim. Ben sadece gücümün yettiği kadar ıslah etmek istiyorum. Fakat başarmam Allah’ın yardımına bağlıdır. Yalnız O’na dayanıyor ve O’na yöneliyorum.

 

 Yapım Yılı : 2021 %100 el yapımıdır.
43464
$972.23
$1,296.31
%25 İndirim
%25İndirim
SEPETTE %5 İNDİRİM

80x120 cm Çerçevesiz Ölçü

 

Okunuşu:Ve kul rabbi edhılni mudhale sıdkın ve ahricni muhrece sıdkın vec'al li min ledunke sultanen nasira.

Meali:Ve şöyle niyaz et: “Rabbim! Girilecek yere doğrulukla girmemi, çıkılacak yerden de doğrulukla çıkmamı sağla, bana tarafından yardımcı bir güç ver!”

 

 Yapım Yılı : 2021 %100 el yapımıdır.
43467
$990.00
$1,320.00
%25 İndirim
%25İndirim
SEPETTE %5 İNDİRİM

60x140 cm Çerçevesiz Ölçü

 

 

Okunuşu:Kale isebnu meryemellahumme rabbena enzil aleyna maideten mines semai tekunu lena iden li evvelina ve ahirina ve ayeten mink, verzukna ve ente hayrur razikin.

Meali:Meryem oğlu Îsâ şöyle yalvardı: “Allahım! Ey rabbimiz! Bize gökten öyle bir sofra indir ki, ilk gelenimizden son gelenimize kadar bizler için bir şölen ve senden bir işaret olsun. Bizi rızıklandır, sen rızık verenlerin en hayırlısısın.

 

 Yapım Yılı : 2021 %100 el yapımıdır.
43487
$972.23
$1,296.31
%25 İndirim
%25İndirim
SEPETTE %5 İNDİRİM

80x120 cm Çerçevesiz Ölçü

 

 

Okunuşu:Rabbena la tuziğ kulubena ba'de iz hedeytena veheb lena min ledunke rahmeh, inneke entel vehhab.

Meali:Rabbimiz! Bizi doğru yola eriştirdikten sonra kalplerimizi saptırma, bize tarafından bir rahmet bağışla. Hiç kuşku yok, lütfu bol olan yalnız sensin.

 

 Yapım Yılı : 2021 %100 el yapımıdır.
43489
$990.00
$1,320.00
%25 İndirim
%25İndirim
SEPETTE %5 İNDİRİM

80x120 cm Çerçevesiz Ölçü

 

Okunuşu:Kale ya kavmi e reeytum in kuntu ala beyyinetin min rabbi ve rezekani minhu rızkan hasena, ve ma uridu en uhalifekum ila ma enhakum anh, in uridu illel ıslaha mesteta'tu, ve ma tevfiki illa billah, aleyhi tevekkeltu ve ileyhi unib.

Meali: Şuayb de şöyle dedi: “Ey kavmim! Bir de şöyle düşünün: Ya benim, rabbimden açık bir delilim varsa ve O bana tarafından güzel bir nasip vermişse! Size yasakladığımı kendim yapmak niyetinde değilim. Ben sadece gücümün yettiği kadar ıslah etmek istiyorum. Fakat başarmam Allah’ın yardımına bağlıdır. Yalnız O’na dayanıyor ve O’na yöneliyorum.

 

 Yapım Yılı : 2021 %100 el yapımıdır.
43490
$990.00
$1,320.00
%25 İndirim
%25İndirim
SEPETTE %5 İNDİRİM

80x120 cm Çerçevesiz Ölçü

 

Okunuşu:  Vel veznu yevme izinil hakk, fe men sekulet mevazinuhu fe ulaike humul muflihun.

Meali: O gün ölçü-tartı haktır. Artık kimin tartıları ağır gelirse işte onlar kurtuluşa erenlerdir.

 

 Yapım Yılı : 2021 %100 el yapımıdır.
43491
$990.00
$1,320.00
%25 İndirim
%25İndirim
SEPETTE %5 İNDİRİM

80x120 cm Çerçevesiz Ölçü

Okunuşu:Kale ya kavmi e reeytum in kuntu ala beyyinetin min rabbi ve rezekani minhu rızkan hasena, ve ma uridu en uhalifekum ila ma enhakum anh, in uridu illel ıslaha mesteta'tu, ve ma tevfiki illa billah, aleyhi tevekkeltu ve ileyhi unib.

Meali:Şuayb de şöyle dedi: “Ey kavmim! Bir de şöyle düşünün: Ya benim, rabbimden açık bir delilim varsa ve O bana tarafından güzel bir nasip vermişse! Size yasakladığımı kendim yapmak niyetinde değilim. Ben sadece gücümün yettiği kadar ıslah etmek istiyorum. Fakat başarmam Allah’ın yardımına bağlıdır. Yalnız O’na dayanıyor ve O’na yöneliyorum.

 

 Yapım Yılı : 2021 %100 el yapımıdır.
43492
$990.00
$1,320.00
%25 İndirim
%25İndirim
SEPETTE %5 İNDİRİM

100x100 cm Çerçevesiz Ölçü

 

 

Okunuşu: Kale rabbinsurni alel kavmil mufsidin.

Meali: Lût, “Şu ahlâkı bozan topluluğa karşı bana yardım et rabbim!” diye dua etti.

 

 Yapım Yılı : 2021 %100 el yapımıdır.
43493
$1,011.58
$1,348.77
%25 İndirim
%25İndirim
SEPETTE %5 İNDİRİM

100x100 cm Çerçevesiz Ölçü

 

Okunuşu:  Kale rabbinsurni bima kezzebun.

Meali: Ey kavmim! Bu dünya hayatı bir sürelik yararlanmadan ibarettir; âhirete gelince, ebedîlik yurdu işte orasıdır.

 

 Yapım Yılı : 2021 %100 el yapımıdır.
43494
$1,011.58
$1,348.77
%25 İndirim
%25İndirim
SEPETTE %5 İNDİRİM

100x100 cm Çerçevesiz Ölçü

 

Okunuşu: Ve iza surifet ebsaruhum tilkae ashabin nari kalu rabbena la tec'alna mealkavmiz zalimin.

Meali: Gözleri cehennem ehli tarafına döndürülünce de, “Ey rabbimiz! Bizi zalimler topluluğu ile beraber bulundurma!” derler.

 

 Yapım Yılı : 2021 %100 el yapımıdır.
43495
$1,011.58
$1,348.77
%25 İndirim
%25İndirim
SEPETTE %5 İNDİRİM
SATILDI

50x100 cm Çerçevesiz Ölçü

 

Allah CC büyüktür, Allah CC yücedir, Allah CC uludur.

 Yapım Yılı : 2021 %100 el yapımıdır.
43565
$556.85
$742.46
SEPETTE %5 İNDİRİM

60x100 cm Çerçevesiz Ölçü

 

Anlamı: Şüphesiz biz sana apaçık bir fetih verdik. (Fetih Suresi 1. Ayet)

 

 Yapım Yılı : 2021 %100 el yapımıdır.
43566
$656.31
$875.08
%25 İndirim
%25İndirim
SEPETTE %5 İNDİRİM

100x100 cm Çerçevesiz Ölçü

 

Ve kul rabbi enzilni munzelen mubareken ve ente hayrul munzilin.

Anlamı: Ve de ki: "Rabbim! Beni kutlu, bereketli bir yere indir. Ve Sen doğru yere yerleştireceklerin en hayırlısısın."

 

 Yapım Yılı : 2021 %100 el yapımıdır.
43567
$1,011.58
$1,348.77
%25 İndirim
%25İndirim
SEPETTE %5 İNDİRİM
SATILDI

100x100 cm Çerçevesiz Ölçü

 

Allâhü lâ ilâhe illâ hüve’l-hayyü’l-kayyûm, lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm, lehû mâ fi’ssemâvâti ve mâ fi’l-ard, men-ze’l-lezî yeşfe’u ‘indehû illâ bi-iznih, ya’lemü mâ beyne eydîhim ve mâ halfehüm, ve lâ yuhîtûne bi-şey’in min‘ılmihî illâ bimâ şâe, vesi’a kürsiyyühü’s-semâvâti ve’l-arda ve lâ yeûdühû hifzuhumâ ve hüve’laliyyü’l-azîm.

Anlamı:
Allah, O Allah’tır. O, yegâne hak mâbuddur ki O’ndan başka İlâh yok, yalnız O; daima yaşayan, duran, tutan, her an bütün hilkat üzerinde hâkim, Hayy ü Kayyum ancak O’dur. Ne gaflet basar O’nu, ne uyku. Göklerde, yerde ne varsa hepsi O’nundur. Kimin haddine ki izni olmaksızın O’nun yanında şefaat edebilsin? Allah, yarattıklarının işlediklerini, işleyenlerini, geçmişlerini, geleceklerini bilir. Onlar ise O’nun bildiklerinden yalnız dilediği kadarını kavrayabilir; başka bir şey bilemezler. O’nun kürsüsü, ilmi bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır ve bunların koruyuculuğu, bunları görüp gözetmek kendisine bir ağırlık da vermez. O, öyle ulu, öyle büyük ve yücedir.

 

 Yapım Yılı : 2021 %100 el yapımıdır.
43568
$1,011.58
$1,348.77
SEPETTE %5 İNDİRİM
80x120 cm Çerçevesiz Ölçü
 Yapım Yılı : 2021 %100 el yapımıdır.
43569
$822.46
$1,096.62
%25 İndirim
%25İndirim
SEPETTE %5 İNDİRİM
80x120 cm Çerçevesiz Ölçü
 Yapım Yılı : 2021 %100 el yapımıdır.
43570
$822.46
$1,096.62
%25 İndirim
%25İndirim
SEPETTE %5 İNDİRİM

80x120 cm Çerçevesiz Ölçü

 

Lâ İlâhe İllallah Muhammedün Resûlullah

Anlamı: Allah'tan başka tanrı yoktur, Muhammed Allah'ın elçisidir.

 

 Yapım Yılı : 2021 %100 el yapımıdır.
43571
$990.00
$1,320.00
%25 İndirim
%25İndirim
SEPETTE %5 İNDİRİM

60x140 cm Çerçevesiz Ölçü

 

Anlamı: Ya Rab, bu eve bereket ver.

 

 Yapım Yılı : 2021 %100 el yapımıdır.
43572
$804.69
$1,072.92
%25 İndirim
%25İndirim
SEPETTE %5 İNDİRİM
1