Gelincik Yağlı Boya Tablolar

 

 

Gelincik, ruhu şehrin tantanasından, sahteliğinden sıkılıp gözden uzak olmayı seçmiş kardeşidir çiçeklerin. Şehri terk ettiğinden beri dağların eteğinde, nehirlerin kenarında hüküm sürer. Ama öyle bir hükümranlıktır ki, kul kadar hükmü geçsin istemez yeryüzünde. Derviş gibidir. Dağ, tepe dolanır.

 

Rüzgar eser gibi olsa, yağmur damlası başına değse boynunu büker, öyle narindir. Bir nefeslik ömrü olduğunu bilir, dünyadan geçmiştir çoktan. Hayata tutunduğu küçük bir toprak parçası vardır tek. Hoyrat bir el onu da ayırırsa ondan, direnmeye çalışmaz, oracıkta dağılıverir vücudu.

 

Belki aşktan, belki acıdandır bilinmez, narin vücudu kırmızının en kırmızı tonuna bürünmüştür. Bu haliyle etkiler gönül sahiplerini. Sanatta yeri öyledir ki, sanat mı onu betimler, o mu sanatın cisme bürünmüş halidir, bilinmez. Gelincik yağlı boya tablolar ın en hassas misafiridir gözün gördüğü, ruhun hissettiği. Siz de onu duvarlarınızda misafir edin.