Ah Mine'l-Aşk | Hat Sanatı
Ah Mine'l-Aşk | Hat Sanatı

Ah Mine'l-Aşk | Hat Sanatı (380400)

İndirim Oranı : %30 İndirim

60x100 cm Çerçeveli Ölçü

Benzer Eserler
 • 97x128 cm Çerçeve Dahil Ölçü
  40718
  $1,561.54
  $2,230.77
 • 65x112 cm Çerçeve Dahil Ölçü
  602515
  $710.77
  $1,015.38
 • 51x127 cm Çerçeve Dahil Ölçü
  601225
  $1,033.85
  $1,476.92
 • 90x120 cm Çerçeveli Ölçü
  50343
  $1,055.38
  $1,507.69
 • 191x240 cm Çerçeveli Ölçü

   

  Eserin Adı: Letâifin Envârı 

  Eserin Okunuşu:  Yâ dâfia’l-beliyyât, Yâ halle’l-müşkilât, Yâ kâfiye’l-mühimmât, Yâ gaazıye’l-hâcât, Yâ râfia’d-deracât, Yâ şâfiye’l-emrâz,

  Yâ münzile’l-berekât, Yâ erhame’r-râhimîn, Lâ havle velâ quvvete illâ billâhi’l-aliyyi’l-azıym 

  Eserin Anlamı: *Ey belâları def’eden, gideren, yok eden...

   *Ey müşkilleri, zorlukları hâlleden, düğümleri çözüp kolaylaştıran...

   *Ey bütün mühim işlere kâfi, yeterli olan...

  *Ey bütün hacetleri gideren ve ihtiyaçlara cevap verip yerine getiren...

  *Ey dereceleri yükselten...

  *Ey hastalıklara şifâ veren...

  *Ey bereketleri indiren... 

  *Ey rahmet edenlerin en merhametlisi...

  *Güç ve kuvvet, ancak, şânı yüce ve büyük olan Allah’ ındır.

  Eserin Hikayesi: Abdulkadir-î Geylanî hazretlerine ithafen Nakşibendî’lerin Hatm-i Hacegânlarında okudukları münacâtlar hatim zikir halkası şeklinde sunulmuştur.  

  Hat Türü: Celi Sülüs

  Teknik:  Akrilik mürekkep ve karışık teknik 

  LK0007
  $0.00
 • 157x183 cm Çerçeveli Ölçü

   

  Eserin Adı: Hafî

  Eserin Okunuşu:  Yâ Münzile’l-Berekât

  Eserin Anlamı: Ey bereketleri indiren...

  Eserin Hikayesi: Allah’ım! Bizim üzerimize kendi katından bereket yağdır. Sınırsız ihtiyaçlarını sınırlı imkanları ile karşılamaktan aciz olan insanoğlunun bereket arayışı… 

  Hat Türü: Celi Sülüs

  Teknik:  Akrilik mürekkep ve karışık teknik 

  LK0004
  $0.00
 • 161x181 cm Çerçeveli Ölçü

   

  Eserin Adı: Sır

  Eserin Okunuşu:  Yâ Râfia’d-Deracât

  Eserin Anlamı: Ey dereceleri yükselten...

  Eserin Hikayesi: Allah’ım! Bizim maddi, manevi derece ve mertebelerimizi yükselt. Sadece O’na tutunanlar yükseklerden korkmaz. O’nun derecesini yükseltmediği, yükseklere çıksa bile muhakkak en koyu karanlıklara gömülecektir.

  Hat Türü: Celi Sülüs

  Teknik:  Akrilik mürekkep ve karışık teknik 

  LK0003
  $0.00
 • 175x175 cm Çerçeveli Ölçü  
  Eserin Adı: Letâif-i Kalp
  Eserin Okunuşu: Yâ halle’l-Müşkilât
  Eserin Anlamı: Ey müşkilleri, zorlukları hâlleden, düğümleri çözüp kolaylaştıran...
  Eserin Hikayesi: Allah’ım! Bütün müşkilâtımızı, zorluklarımızı kolaylaştır İnsanın hataları, yanlış seçimleri ile kördüğüm haline gelen yaşamın çıkmaz sokaklarından onu kurtaracak olan O’dur. 
  Hat Türü: Celi Sülüs
  Teknik:  Akrilik mürekkep ve karışık teknik 
  LK0002
  $0.00
 • 181x154 cm Çerçeveli Ölçü 

   

  Eserin Adı: Kalp
  Eserin Okunuşu: Yâ dâfia’l-beliyyât
  Eserin Anlamı: Ey belâları def’eden, gideren, yok eden...
  Eserin Hikayesi: Allah’ım! Üzerimize gelecek bütün belâ ve musibetleri def’ et. Bela ve musibetler bizi nefes alamaz hale getirdiğinde bunların kapladığı anı buhranlardan çıkarıp nihayetsiz olana, huzura eriştirecek olan O’dur.  
  Hat Türü: Celi Sülüs
  Teknik:  Akrilik mürekkep ve karışık teknik 
  LK0001
  $0.00
 • 85x108 cm Çerçeve Dahil Ölçü
  Tezhip: Emine Sultan Güngör
  Yapım Yılı : 2019 %100 el yapımıdır.
  hilye-i serif
  $0.00